Yaşam Atölyeleri: Dışavurumcu Sanat Terapisi

Bu Yaşam Atölyesi’nin amacı, atölye esnasında bireyin kendine çeşitli yönlerden odaklanması; bu sayede kendine dönük farkındalığının artmasına destek olunmasıdır. Diğer bir deyiş ile sanat ve psikodrama üzerine kurulmuş bu çalışma, atölye katılımcılarının öz farkındalıklarını arttırmalarına destek olmayı amaçlar.

Öz farkındalık, bireyin biricikliği ile ilgili bir kavramdır. Her birey kendine has yetenek, düşünce sistemi, ve deneyime sahiptir. Bireyin sahip olduğu bu özellikler çerçevesinde kendi kendini keşfederken çıktığı yolculuk öz farkındalık olarak adlandırılabilir.

Yaşam Atölyemiz, Dışavurumcu Sanat teknikleri ile kişinin kendi kendine ayna tutması bu şekilde hem kendine dışarıdan bakma, hem de kendi içine dönüp kendini dinleme fırsatı bulmasını sağlamayı amaçlar. Bireyin sanat aracılığı ile oluşturduğu kendi yansıması ile yaşadığı bu karşılaşma kendi ile değiş tokuş yapma olanağı sunar. Bireyin kendine odaklanmasını kolaylaştırır.

Birey, iç gözlem yaparak davranışlarını kişisel değerleri ve bireysel standartları ile yeniden gözden geçirme fırsatı bulur. Bu da bireyin kendine ayna tutarak özü ile arasında bağlantı kurmasına; değişim ve dönüşümün kapılarını aralamasına olanak sağlar.

 

“Dışavurumcu Sanat Terapisiyle İçsel Bir Yolculuk Atölyesi”

Dışavurumcu Sanat Terapisi Yaşam Atölyemizin ilkini Sanat, Müzik, Dans ve Drama Terapist Ayşe Gencer ile 29 Mart 2019 tarihinde Potlaç Atölye’de gerçekleştirdik. Ayşe Gencer ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz!