İnsan hakları temelinde kadınların yaşama katılımı konusunda tüm bireyleri ve aileleri de kapsayacak şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, iletişim, ayrımcılık, şiddet, aile tutumları, ekoloji vb.  alanlarda kadınların bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar ile kadınların sanat aracılığıyla kendilerini ifade etme fırsatı bulabilecekleri, meslek edinebilecekleri, güçlendirici, farkındalık yaratacak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Etkinliklerimizi detaylı olarak incelemek için aşağıda yer alan ilgili başlıkları tıklayınız.

Çevrimiçi Etkinlikler

Geçmiş Etkinlikler