İnsan hakları temelinde kadınların yaşama katılımı konusunda tüm bireyleri ve aileleri de kapsayacak şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, iletişim, ayrımcılık, şiddet, aile tutumları, ekoloji vb.  alanlarda kadınların bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler üretip, eğitimler ve atölye çalışmaları ile kadınların sanat aracılığıyla kendilerini ifade etme fırsatı bulabilecekleri, meslek edinebilecekleri, güçlendirici, farkındalık yaratacak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

 

 

» Projelerimiz

  · Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor

            · Kendi Hikayeni Anlat

» Yaşam Atölyelerimiz

  · Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  · Ekoloji

» Yaşamda Gönüllülük