TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği amacımıza yönelik yaptığımız çalışmalarımız ile toplumsal cinsiyet kavramı, kadın/lık ve erkek/lik rolleri, bu rollerin algılanış biçimleri, dildeki cinsiyet ayrımcılığı ve kadının insan hakları gibi konulara ilişkin sanat aracılığıyla farkındalık oluşturmakta ve kadının güçlenmesine katkı sağlamaktayız.

  · Yaratıcı Drama 

  · Dışavurumcu Sanat

  · Psikodrama